Từ chối trách nhiệm

1. Giới Thiệu

Các thông tin được cung cấp trên trang web viemed.vn nhằm mục đích cung cấp kiến thức và thông tin hữu ích về dinh dưỡng, nuôi dạy trẻ và chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Tuy nhiên, thông tin này không thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa chuyên nghiệp.

2. Tư Vấn Y Khoa

Các nội dung trên viemed.vn không được xem là tư vấn y khoa, và bạn không nên sử dụng thông tin trên trang web này để thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị từ các chuyên gia y tế hoặc bác sĩ. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế đủ điều kiện.

3. Độ Chính Xác Của Thông Tin

Chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng các thông tin trên viemed.vn là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết rằng tất cả thông tin là hoàn chỉnh, chính xác hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc thông tin không chính xác nào trên trang web.

4. Trách Nhiệm Người Dùng

Việc sử dụng viemed.vn hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Bạn tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin trên viemed.vn.

5. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web viemed.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không biểu thị sự xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp, viemed.vn và các bên liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giám đốc, nhân viên và đại diện, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, hoặc từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web.

7. Thay Đổi Nội Dung

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các thông tin và tài liệu trên viemed.vn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về nội dung từ chối trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Số điện thoại: 0375448120

Back to top button