Điều kiện và điều khoản

Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Web viemed.vn

1. Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với viemed.vn. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các Điều Kiện và Điều Khoản sử dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

2. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc truy cập vào viemed.vn, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Kiện và Điều Khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

3. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi các Điều Kiện và Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản này để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

4. Sử Dụng Trang Web

Bạn đồng ý sử dụng viemed.vn chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền lợi của người khác. Cụ thể, bạn không được:

  • Sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích phi pháp nào.
  • Đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mang tính chất phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của trang web hoặc các máy chủ và mạng kết nối với trang web.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Toàn bộ nội dung trên viemed.vn, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

6. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

viemed.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web liên kết này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web viemed.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hệ quả.

8. Quyền Riêng Tư

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

9. Luật Áp Dụng

Các Điều Kiện và Điều Khoản này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

10. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều Kiện và Điều Khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Số điện thoại: 0375448120

Back to top button